VÅR KULTUR

Kärnvärderingar: Respekt, integritet, ansvar, innovation, praktik och samarbete

Ändamål: Att betrakta kunder som orienteringen, skapa värde, ta hänsyn till alla parters (kunder, anställda, aktieägare, leverantörer och samhället) och gynna samhället.

Strategi: Som operatör som integrerar dekoration, konstruktion och hantering av butiker, erbjuder vi differentierade butikstjänster för varumärkesföretag, fortsätter att fokusera på stora kunder och försöker bygga en framtidsinriktad kundvärdesekologisk kedja.

Mål: Att vara ett ledande företag inom den kinesiska butiksbyggnadsindustrin.

Syn: Att vara skönhetens budbärare och skaparen av gröna affärsutrymmen